Koutsou Stergiana

Koutsou Stergiana

Thessaloniki, Greece

Similar Photos